Äänekosken biotuotetehtaalle kaksi uutta kohdetta

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:llä on Äänekosken Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaalla käynnissä kaksi erillistä  akennushanketta. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan palvelutoimittajaa varten valmistuvan huoltohallin sekä Metsä Groupin tekstiilikuitua tuottavan teollisen koelaitoksen rakennustyöt käynnistyivät likipitäen samoihin aikoihin  marraskuun puolessa välissä. Kumpaakin työmaata vetää vastaava työnjohtaja Kari Viitanen.

”Molemmat työmaat edustavat teollisuuden tarpeisiin tulevaa hallirakentamista: betonirunkoisia, ulkoseinät Paroc-elementeistä, eristetty huopakatto molemmissa”, kuvailee Lipsasen vastaava työnjohtaja Kari Viitanen. Koneiden huoltohalli on kooltaan noin tuhat neliömetriä. Koelaitoksella puolestaan on pituutta 126 metriä ja leveyttä kaksikymmentä metriä.

Tilaajalle hyötyä

Kari Viitanen näkee, että kahden lähellä toisiaan olevan hallityömaan yhtäaikaisella rakentamisella saavutetaan selkeitä hyötyjä: ”Kummankin hankkeen työmaakokoukset voidaan järjestää samalla kertaa. Käsitellään vaan aiheet peräkkäin.”

Kummallakin hallilla on omat suunnittelijansa, mutta monet urakoitsijat, kuten esimerkiksi maanrakennusurakoitsija, ja paroc-seinien toimittaja,
tekevät töitä kummassakin hallihankkeessa, mikä osaltaan nostaa rakennustyön kustannustehokkuutta.

Turvallisuudessa nollatoleranssi

Rakennuspaikka keskellä suurta tehdasaluetta ei ole helpoimmasta päästä. Megaluokan tehdas on toiminnassa ympäri vuorokauden. Kookkaat yhdistelmäajoneuvot kuljettavat jatkuvalla syötöllä raaka-aineita.  Ylimääräiset häiriöt eivät tule kysymykseen. Myös rakennustyömaan täytyy sopeutua alueen sääntöihin.

Metsä Group edellyttää korkeaa turvallisuustasoa kaikessa toiminnassaan.
Samaa yritys vaatii kaikilta tehdasalueilla työskenteleviltä. Myös Lipsasen
rakennustyömaille on asetettu tavoitteeksi nolla työtapaturmaa. Kari Viitanen sanoo, että työturvallisuusasiat ovat läsnä koko ajan. Tehtaan perehdytysten lisäksi työmaalla on omat. Elementtiasennusten yhteydessä turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös koneiden, laitteiden ja esimerkiksi henkilönostinten täytyy olla kunnossa. Sama koskee ihmisten asenteita.

”Työtä hyvässä hengessä”

Kari Viitanen tuli Rakennusliike Lipsasen palvelukseen vuonna 2013. Hän
on ollut mukana useassa kouluhankkeessa, mutta viime ajat hänen urakkansa ovat painottuneet suurten hallien rakentamiseen. Viitanen on toiminut vastaavana työnjohtajana mm. Hyvinkäällä Broman Groupin ja Onninen keskusvarastohankkeissa. Ennen Äänekoskelle tuloaan hän työskenteli vastaavana työnjohtajana Punkaharjulla MetsäWoodin tuotantohallien rakennustyömailla.

Kari Viitanen valittiin Lipsasen vuoden 2018 toimihenkilöksi. Hän uskoo, että valintaan ovat vaikuttaneet hänen positiivinen asenteensa ja pyrkimys tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa hyvässä hengessä.

”Se oli positiivinen yllätys”, Kari totesi kuullessaan kunnianosoituksesta
ja kiittää työnantajaansa ja työkavereitaan saadusta luottamuksesta.