Toteutamme laatupolitiikkaa, johon kuuluu erikoistuminen perinteisille osaamisalueillemme, henkilöstömme ammattitaidon ja innostuksen ylläpitäminen, yhteistyön ja tiedonsiirron kehittäminen koko rakentamisen arvoketjussa sekä ajanmukaisten ja tehokkaiden tuotantomenetelmien käyttäminen.

Rakentamisen Laatu Rala ry on myöntänyt Rakennusliike U. Lipsanen Oy:lle:

• Rakennusyrityksen pätevyystodistuksen
• Rakennusyrityksen laatutodistuksen
• Rakennusyrityksen turvallisuustodistuksen
• Rakennusyrityksen ympäristötodistuksen
• Rakennusyrityksen RALA-sertifikaatti

Lisätietoja Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnasta: www.rala.fi.

Kunnia-asiamme on ylläpitää asiakkaittemme arvostama työn laatu. Pystymme parhaiten tuomaan lisäarvoa asiakkaillemme erikoistumalla perinteisille osaamisalueillemme. Kehitämme palveluamme yhteistyössä asiakkaittemme ja ammattitaitoisen alihankintaverkoston kanssa.

Voimme parhaiten palvella asiakkaitamme huolehtimalla jatkuvasti henkilöstömme innostuksesta ja ammattitaidosta. Osaavan henkilöstön suorituskyvyn täydentävät ajanmukaiset, tehokkaat tuotantomenetelmät.

Laatujohtamisen tavoitteet määritellään laatupolitiikassa, jonka yrityksen hallitus on hyväksynyt. Yrityksen johto asettaa vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä laatutavoitteet, joiden toteutumista valvotaan tunnusluvuilla.

Laadunohjaus ja -varmistus rakentamisen kaikissa eri vaiheissa on osa kokonaisvaltaista laatujohtamista. Vastuu laadunohjauksen ja -varmistamisen suorittamisesta on linjaorganisaatiolla, jonka toimialueeseen tehtävät kuuluvat.  Yrityksen jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus vastata oman työnsä laadusta ja suorittaa tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet.

Laatujohtamisen välineenä toimii dokumentoitu laatujärjestelmä.  Siinä määritellään yksityiskohtaisesti laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen toimenpiteet ja vastuut. Laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti pidettävissä työmaiden seurantapalavereissa ja johdon katselmuksissa.

Laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa ja erillisessä toimintaohjeistossa. Laatukäsikirja määrittelee laatujohtamisen tavoitteet, vastuut ja valvonnan. Toimintaohjeisto sisältää menettelyt sekä niihin liittyvät toimintaohjeet, lomakkeet ja muut työkalut. Muut asiakirjat ja lähteet, joihin laatujärjestelmän asiakirjoissa on viitattu, muodostavat laatujärjestelmän viiteaineiston.