Tämä ilmoituskanava on tarkoitettu Rakennusliike U. Lipsanen Oy työntekijöille sekä yrityksen työmailla/hankkeissa toimivien tahojen ja sidosryhmien käyttöön. Ilmoituskanavan tarkoituksena on mahdollistaa ilmoittaminen työssä tai sen yhteydessä esille tulleesta rikkomuksesta tai epäkohdasta. Käytössä olevaan ilmoituskanavaan sovelletaan lakia 1171/2022. Ilmoitettavan rikkomuksen tarvitsee kuulua ilmoittajansuojalain 2§ piiriin.

Miten ilmoituskanava toimii?

Ilmoittaminen kanavaan

 • Tietoosi on työssä tai sen yhteydessä tullut rikkomus tai epäkohta.
 • Ilmoitettava aihe soveltuu ilmoittajasuojalain 2§ piiriin.
 • Ilmoitusta tehdäksesi et kuitenkaan tarvitse konkreettista näyttöä ilmoituksesi tueksi. Ilmoitushetkellä sinulla on kuitenkin oltava perusteltu syy uskoa, että rikkomuksia koskeva tieto pitää paikkansa.

Ilmoituksen vastaanottaminen

 • Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti, niin että ilmoittajan henkilöllisyys on vain asiaa käsittelevien henkilöiden tiedossa.
 • Ilmoitukset käsitellään puolueettomasti/riippumattomasti, ilmoittajasuojalain mukaisesti. Asia käsitellään ilman, että se uhkaa/vaikuttaa ilmoittavan henkilön työ/sopimussuhteeseen.
 • Ilmoittajansuojalain 14 §:n mukaisesti ilmoituksia saavat käsitellä vain organisaation tähän nimeämät henkilöt.
 • Tarpeet jatkotoimenpiteille ja päätökset tiedon ulkoiseen ilmoituskanavaan laittamisesta käsitellään yrityksen johdon kesken.

Velvoitteet ilmoittajalle

 • Ilmoituksen käsittelijä on velvollinen ilmoittamaan saadusta tiedosta 7 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
 • Kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä, ilmoittajalle informoidaan, mihin toimenpiteisiin käsittelyssä on edetty ja jatkuvatko toimenpiteet edelleen. Tämä ilmoitus tehdään vain niiden käsittelyjen osalta, joissa ilmoittajan henkilöllisyys on varmennuttu.
 • Ilmoituksia on mahdollisuus jättää myös täysin anonyymisti, mutta tässä tapauksessa yrityksellämme ei ole vastaus tai jatkotoimenpide velvoitteita tiedon alkuperäistä ilmoittajaa kohtaan.
 • Yritys tekee ilmoituksesta vaikutusarvioinnin (TVA) ja tarvittaessa tekee ilmoituksen asiasta viranomaiselle (ulkoinen ilmoituskanava).
 • Tiedon oikeellisuuden varmentamiseksi käsittelyssä voidaan käyttää yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoilta, mutta tässäkin tapauksessa ilmoittajaan sovelletaan ilmoittajasuojalain turvaa.
 • Ilmoittajansuojaa ei sovelleta, jos asia on ilmoittajasuojalain 4§ kohdassa mainitun määritelmän mukainen tai se on ilmoittajasuojelulain edellytyksen vastainen 6§ mukaisesti.

Ilmoituksen voi jättää osoitteeseen ilmoituskanava@lipsanen.com.