9/12 Lipsanen 70v

9/12

Vuoden 2006 aikana Lipsasen perheyritys kuului jo Suomen kymmenen vanhimman rakennusliikkeen joukkoon. Samoihin aikoihin alkoi myös varmistua se, että kolmas sukupolvi tulee kantamaan vastuunsa siitä, että Uuno Lipsasen arvokas perinne saa jatkoa. Matti Lipsasen lapsista Antti Lipsanen oli valmistunut rakennusinsinööriksi ja työskennellyt jo yrityksessä projektipäällikkönä sekä diplomi-insinööriksi valmistunut Satu Lipsanen puolestaan työskenteli laskennassa ja työnjohdossa Lipa-Betonilla. Molemmat olivat valmiita jatkamaan edellisten sukupolvien aloittamaa ja kehittämää työtä. Vuonna 2007 Rakennusliike U. Lipsanen solmi myös merkittävän yrityskaupan, jonka vaiheista Matti Lipsanen kertoo näin:

”Kesällä 2007 Risto Riipinen Mikkelistä soitti ja kertoi Aholan rakennusliikkeestä ja sen omistustilanteesta. Antti Ahola halusi ikääntymisen vuoksi luopua yrityksen omistuksestaan. Lipa-Betonin suurten investointien loppuunsaattaminen ja Maija Castrénin osakkuudesta luopumisjärjestelyt olivat aiheuttaneet rahoitusjärjestelyä, joiden takia ensimmäinen reaktioni näin suureen yrityskauppaan oli vahvasti kielteinen. Mutta Riston kertoessa Aholan toiminnasta, toimintatavoista ja arvoista, alkoi yritys kuitenkin kiinnostaa niin paljon, että sovimme tapaamisen asian tiimoilta. Lähempi tutustuminen erinomaisesti hoidetun, hyvämaineisen yrityksen omistajiin vahvisti ajatusta siitä, että yritys sopisi erinomaisesti konserniimme ja vahvistaisi sitä. Lähtökohtana oli se, että kaikki omistajat luopuvat omistuksistaan. Neuvottelumme etenivät kaikin osin erittäin rakentavassa hengessä niin, että sain valmiiksi esityksen ostosta hallitukselle ja rahoittajalle. Kauppahinnan maksu sovittiin osin useammalle vuodelle. Hallitus teki yksimielisesti positiivisen päätöksen talouslukujen ja lähtökohtien pohjalta.

Kauppa vahvisti Lipsasen toimintamahdollisuuksia Etelä-Suomessa ja avasi pääkaupunkiseudun markkinat. Toisaalta kaupan toinen osapuoli turvasi toimintansa jatkuvuuden tilanteessa, jossa yrittäjä Antti Ahola oli jäämässä eläkkeelle. Osakekaupassa syntyi vahva konserni, jonka työntekijöiden määrä kasvoi noin 200:aan ja liikevaihto 50 miljoonaan. Yrityskaupan osapuolet jatkoivat edelleen toimintaansa erillisinä yhtiöinä. Kauppa sovittiin niin, että Antti Ahola jää osakkaaksi niin pitkäksi aikaa, kun hän toimii yrityksessä muiden luopuessa heti omistuksistaan. Kauppa viivästyi rahoittajan päätöksen viivästyessä, mutta onneksemme saimme tehtyä kaupat sopimuksen mukaan. Vaikka kaikki asiat eivät mene ennakkosuunnitelmien mukaan, jälkeenpäin arvioiden yrityskauppa onnistui hyvin ja siihen asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. Riskeistä suhdannetaantuma toteutui 2008 todella voimakkaana, mutta Aholan johdon motivoitunut jatkaminen yrityksen toiminnassa on korvannut moninkertaisesti taantuman tuomat ongelmat. Kun huomioidaan vielä Aholan tuomat uudet näkökulmat toimintaan ja johtamiseen voi todeta, että Aholan osto vahvisti konsernimme aivan uudelle tasolle ja luo osaltaan hyvää pohjaa jatkokehitykseen.”

Kerroimme aiemmin, ettei ensimmäinen sukupolven vaihtuminen sujunut ongelmitta. Miten käy, kun Rakennusliike U. Lipsasen toimitusjohtajaksi nousee Matin poika, Antti Lipsanen? Siitä lisää ensi kerralla.

Lähde: Hyyrinen, Hannu 2011: Tilaa Tulevalle
#rakennusliikelipsanen #rakenneonvoima #rakentaminen
#rakennusala #julkinenrakentaminen #kotimainen #työmaa
#juhlavuosi #historiikki #lipsanen70v