Tyvene rakennuttaa palvelukoteja ammattiotteella

Ikääntyneille ja erityisryhmille suunnattujen palvelutalojen rakennuttamiseen ja kiinteistöomistamiseen erikoistunut Tyvene Oy juhlii kymmenvuotista taivaltaan. Yhtiö on rakennuttanut yli 30 hoivapalvelukiinteistöä eri puolille maatamme, pääosin Etelä-Suomeen
ja kasvukeskuksiin.

Tyvene tähtää palveluasuntojen rakentamisessaan viihtyisyyteen, laadukkuuteen, turvallisuuteen, kodikkuuteen sekä esteettömyyteen. Myös sosiaaliseen kanssakäymiseen ja aktiiviseen elämään mahdollistavien oleskelu- ja yhteistilojen järjestäminen ovat tärkeässä osassa Tyvenen hoivakotirakennuttamisen toiminta-ajatusta.

Vuosittain Tyvene rakennuttaa keskimäärin kaksi uutta palvelutaloa. Tyvene Oy:n rakennuttajapäällikkö Pekka Karsimus tietää ennätysvuoden, jolloin uusia rakennuksia syntyi peräti kahdeksan eri puolille Suomea.

Tyvenen hoivataloja on mm. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Joensuussa, Jyväskylässä, jne. Pohjoisin rakennuksista sijaitsee Rovaniemellä. Uusin hoivatalo on tulossa Hyvinkäälle. Kultakehräksi nimetyn palvelutalon operaattoriksi tulee Attendo. Talon on määrä valmistua käyttöön joulukuussa 2017.

Voitokas ehdotus

”Yleensä hoivaoperaattori näkee joillain alueella olevan tarvetta palvelutalolle. Sen jälkeen operaattori ottaa yhteyttä kiinteistösijoittajaan ja kysyy kiinnostusta lähteä yhdessä viemään hanketta eteenpäin,” kuvailee Tyvene Oy:n rakennuttajapäällikkö Pekka Karsimus.

”Hyvinkäällä tilanne oli hieman erilainen.”

”Täällä Hyvinkään kaupunki järjesti talvella 2015 kilpailun, jossa Metsäkaltevan asuinalueelle haettiin uusia asumismalleja vanhusten palveluasumiseen sekä omatoimiseen senioriasumiseen”, sanoo Pekka Karsimus.

”Voitimme kilpailun”

Raadin mielestä ehdotus, jonka Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtipalvelu Oy, erottui joukosta omaleimaisimpana, muotokielellään sekä materiaalien vaihteluillaan kaupunkikuvaa rikastuttavana. Korttelin toiselle tontille oli sijoitettu osittain kuusikerroksinen senioritalo, toiselle kaksikerroksinen palvelutalo.

Hyvinkään Metsäkaltevan bruttopinta-alaltaan 3500 neliömetriä käsittävän ja kuusikymmentä asuntoa sisältävän palvelutalon varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2016 hankkeen pääurakoitsijana toimivan Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n johdolla.

”Lipsanen on ollut mukana useissa kilpailuissa ja sitä kautta yritys on tullut meille tutuksi. Hyvinkään hankkeen urakkakilpailussa Lipsasta onnisti”, toteaa kohta viisi vuotta Tyvenen rakennuttajapäällikkönä toiminut Karsimus.

”Yrityksen, joka kutsutaan mukaan tarjouskilpailuun, on oltava riittävä iso
ja vakavarainen sekä mielellään pitkään toiminut. Liikevaihtoa pitää olla riittävästi. Rakennusliikkeellä pitää olla myös kokemusta palvelutalojen rakentamisesta. Asuntorakentaminen on hyvä tausta”, Karsimus luettelee.

”Aran kohteissa edellytetään, että urakkakilpailuun osallistuvat ehdokkaat valikoituvat mukaan laatukriteereiden perusteella. Sen jälkeen urakoitsijan valinta suoritetaan hinnan perusteella.”

”Työnsuunnittelu on tärkeää”

”Rakentaminen on mennyt hyvin. Vastaava mestari on poikkeuksellisen kattavasti vastannut vaatimuksiimme ja toiveisiimme”, Tyvene Oy:n rakennuttajapäällikkö Pekka Karsimus kiittelee hyvää yhteistoimintaa Hyvinkään kohteen rakentajien kanssa.

”Meillä on kyllä ennakkoon tiedossa keskeiset, kriittiset sekä haastavat työ- vaiheet, joihin on enemmän panostettava, mutta matkan varrella tulee aina vastaan asioita, joihin ei ole välttämättä osattu etukäteen puuttua. Niihinkin pitää reagoida.”

”Olen halunnut, että etukäteen suoritettavaa työnsuunnittelua tehdään varmistaaksemme laatua”, painottaa Karsimus. ”Tässä kohteessa sitä on ollut ehkä aikaisempaa enemmän. Täällä toiveeni on otettu erittäin myönteisesti vastaan”, Karsimus sanoo ja pitää hyvänä, että Lipsasen osallistuu hankkeeseen riittävän vahvalla organisaatiolla: ”On työpäällikkö, mestari ja apumestari. Hankinnoista vastaavat siihen erikoistuneet ihmiset.”

Karsimus pitää työturvallisuutta tärkeänä, varsinkin kun työskennellään korkealla. ”Olen ollut luottavainen. Työmaalla on tehty oma-aloitteisia ilmoituksia vaaratilanteista, jos sellaisia tilanteita on ilmennyt. Erityisesti turvallisuuskoordinaattori on pitänyt työmaata hereillä.”

”Luottamus on kasvanut työn edetessä.”

Rakentamista hyvässä yhteyshengessä

Rakennusliike U. Lipsanen Oy vastaava työnjohtaja Tuomas Kuronen vie Hyvinkään Metsäkaltevan hoivakodin rakennustyömaa eteenpäin yhdessä noin 30 rakennusalanammattilaisen kanssa. Tuomaksella on mukanaan reilun kymmenen Lipsasen miehen luottoporukka.

”Louhinta tuli yllätyksenä. Muuten on ollut vähän aikatauluhaasteita”, sanoo Tuomas ja kertoo rakennustöiden etenevän alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

”Rakentaminen käynnistyi talvea vastaan, mikä tuo aina omat haasteensa. Tänä vuonna luonto suosi perustusvaihteita ja rakentamista, vaikka välillä kovaksi yltynyt tuuli toi omat ongelmansa hankaloittaen lämmitystä.”

”Arkkitehtuuri on täällä tärkeässä roolissa,” kehuu Tuomas Kuronen tulevan rakennuksen ulkonäköä.

”Muurauksessa on käytetty kuutta erilaista ladontaa sekä erilaisia tiilejä. Siellä on kahta erilaista ja eriväristä saumaa”, Tuomas luettelee.

”Muurauksessa on käytetty kuutta erilaista ladontaa. Siellä on kahta erilaista ja eriväristä saumaa”, Tuomas luettelee.

”Kohde on edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien osapuolten kesken.”