Tekstiilikuitua tuottava koelaitos käynnistyy Äänekoskella

MI Demo Oy:n hallin rakentamisesta vastasi Rakennusliike U. Lipsanen Oy.

Kaksi oman alansa huippua, Metsäliitto Osuuskunnan yritysryppääseen kuuluva Metsä Spring Oy sekä japanilainen kauppahuone Itochu Corporation perustivat keväällä 2018 yhteisyrityksen MI Demo Oy:n, tavoitteenaan kehittää tekstiilikuitujen valmistusteknologiaa. Tätä varten Äänekoskelle, Metsä Fibren biotuotetehtaan kupeeseen rakennetaan teollinen koelaitos. Koelaitoksen raaka-aineena hyödynnetään Metsä Fibren kuivaamatonta paperisellua. Teollisuushallin rakentamisesta on vastannut pieksämäkeläinen Rakennusliike U. Lipsanen Oy.

Keväällä 2018 perustettu Metsä Spring Oy on sijoitusyhtiö, jonka kautta sen omistaja Metsäliitto Osuuskunta kanavoi pääomia ulkopuolisiin startup-yhtiöihin. ”Metsä Spring hallinnoi erilaisista nuorista yhtiöistä koostuvaa portfoliota. Sitä kautta tutustutaan uusiin liiketoimintaideoihin ja teknologioihin, joista voi tulla osa Metsä Groupia joskus tulevaisuudessa”, muotoilee Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja Niklas von Weymarn. ”Metsäklusteri voi edelleen hyvin ja se on tärkeää, mutta kun haetaan uusia juttuja, monet niistä eittämättä löytyvät muualta kuin Suomesta, ja ne löytyvät muilta sektoreilta kuin metsäsektoreilta”, von Weymarn painottaa. ”Sektorikohtainen ajattelu on häviämässä. Tulevaisuudessa rajapinnat eivät ole enää näin tarkkoja.” ”Nyt puhutaan ekosysteemistä. Niihin Metsä Spring hakee uusia ideoita, jotka ravistavat ja muotoilevat meidän toimintaa.” ”Globalisaatio on johtanut siihen, että tietoa syntyy valtavalla vauhdilla ja se liikkuu ympäri maailmaa. Kaikkea tietoa ei siis ole oman yhtiön sisällä. Sellaisessa maailmassa pitää olla aika hyvä kalastaja”, von Weymarn pohtii. ”Metsä Springin tyyppinen yritys voi houkutella hyviä kaloja luoksemme. Hyvillä kaloilla on monta ottajaa, mutta meidän pitää olla se kaikkein halutuin. Meidän pitää nostaa tunnettavuuttamme.”

Tuliaisia Tokiosta

”Kun ajatus tekstiilikuidun tuotannon kehittämisestä tuli ajankohtaiseksi, oli selvää, että tarvitsemme kumppanin, joka ymmärtää tekstiilimarkkinaa ja voisi osaltaan ottaa vastuuta arvoketjun siitä osasta”, Niklas von Weymarn kertoo. Ensimmäinen kumppaniehdokas oli suuri japanilainen kauppahuone Itochu. Sen monen divisioonan joukossa oli metsädivisioonan lisäksi myös tekstiilidivisioona useine brändeineen. ”Matkustin vuonna 2014 Tokioon ja kysyin Itochun kiinnostusta olla mukana tekstiilikuituhankkeessamme. Pikku hiljaa yhteistyömme on syventynyt, ja nyt sitten ollaan kihloissa”, Niklas naurahtaa. ”Olemme nyt päässeet liikkeelle ensimmäisellä sijoituksellamme Itochun kanssa.”

Korkean riskin hanke

”MI Demo Oy on konkreettinen osoitus, ettei nämä ole juhlapuheita, vaan olemme oikeasti tekemässä sijoituksia ja ottamassa riskiä”, vakuuttaa toimitusjohtaja von Weymarn. ”Sijoituksemme ovat korkeamman riskin hankkeita.” ”Terminä teollinen koelaitos (demonstration plant) ei välttämättä kerro, että me onnistumme. Jos asia olisi kristallin kirkas, voisimme suoraan lähteä rakentamaan tehdasta ilman välivaiheita. Meillä on kehitettävää. Siksi on fiksuinta ottaa hallittu riski ja tehdä parhaamme koelaitoksen puitteissa niin, että konseptista tulee hyvä ja kestävä”, von Weymarn toteaa. Hän vertaa toimintaa lääketeollisuuteen, jossa suuryritysten omat koneistot eivät pitkään aikaan ole kehittäneet uusia tuotteita markkinoille riittävän nopealla syklillä. ”Pienet startupit ovat tässä ratkaisu.”

Uusi tuote megatrendien keskiössä

Niklas von Weymarn näkee tekstiilikuidulle ennennäkemättömät mahdollisuudet tekstiilimarkkinoiden raaka-aineena. MI Demo Oy:n teollinen koelaitos pyrkii valmistamaan tekstiilikuitua Metsä Fibren tuottamasta sellusta. ”Tekstiilikuidun tulee täyttää määrätyt laatuominaisuudet ja saanto tekstiilikuitua sellusta pitää olla riittävän korkea.”

”Suuressa kuvassa pyrimme siihen, että kehittämämme tuote on kaikkein paras myös ympäristömielessä”, von Weymarn korostaa. ”Käytämme mm. uudenlaista kemikaalia, jonka kierrätys on avainasemassa. Lähes kaikki käytetystä kemikaalista voidaan parhaassa tapauksessa käyttää uudestaan.”

”Se, että integroidumme olemassa olevaan suureen biotuotetehtaaseen, vaikuttaa ympäristölaskelmaan myönteisesti. Saamme kaiken tarvitsemamme energian isomman tehtaan valmistamana. Voimme myös käyttää selluraaka-aineen suoraan tehtaasta, eikä sellua tarvitse erikseen kuivata. Näin säästyy energiaa.”

Hyvin edennyt rakennushanke

”Rakentamisen suhteen on edetty hyvin”, toteaa Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja.

”Rakentaminen alkoi lokakuun 2018 lopussa. Voitimme aikaa, koska meidän ei tarvinnut tehdä paalutuksia, vaan pääsimme suoraan perustusten tekoon. Hallin pystyttäminen oli aika suoraviivainen ja tuttu konsepti Rakennusliike Lipsaselle.”

”Haasteita tulee tyypillisesti esiin loppusuoralla, kun yksityiskohtia laitetaan kuntoon.” ”Meillä on hyvä kokemus Rakennusliike Lipsasen toteuttamista aikaisemmista hankkeista”, Niklas von Weymarn kiittelee, mainiten Punkaharjulle toteutetut Metsä Groupin hallihankkeet. ”Hyvin hoidetut rakennushankkeet vaikuttivat merkittävästi valintaamme myös koelaitoksen rakentajasta päätettäessä. Suhtaudumme hyvin luottavaisesti hankkeen onnistumiseen.”

Demohallityömaan vastaava työnjohtaja Kari Viitanen, joka veti myös Punkaharjun projekteja, saa von Weymarnilta kiitosta: ”Dialogi meidän vastinparien kanssa on ollut sujuvaa.”

Turvallisuus on ykkösasia

”Sen lisäksi, että pysytään aikataulussa ja budjetissa, on tärkeää tehdä työt turvallisesti. Minun silmiini tulee turvallisuusraportit.”

”Olemme saaneet korkeat arvosanat”, Niklas von Weymarn tietää. Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n teollisen koelaitoksen työmaan vastaava työnjohtaja Kari Viitanen vahvistaa toimitusjohtajan kertoman: ”Koko aikana ei ole sattunut yhtään tapaturmaa.”

Kari Viitanen antaa ymmärtää, että toiminnassa olevan Äänekosken biotehtaan alueella hallirakennustyömaalla noudatetaan normaalia tiukempia turvamääräyksiä.

”Tiukkojen ohjeiden noudattamisesta on muodostunut meille normaalikäytäntö ja kaikki huomioivat tarkasti annettuja säädöksiä.” Merkillepantavaa on se, että lähellä toisiaan toiminnassa olevat sekä biotuotetehdas että rakennustyömaa ovat toimineet koko rakennusprojektin ajan normaalisti toisiaan häiritsemättä.

Vastaava työnjohtaja Kari Viitanen pitää tärkeänä ylläpitää työmaalla hyvää ilmapiiriä sekä joustavaa yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden ja rakennusliikkeen välillä.

”Tällaisissa hankkeissa on aina muutospaineita. Rakentajien tulee varautua tulevaan ja pyrkiä nopealla aikataululla toteuttamaan toivotut muutostyöt. Tehtävämme on toimia tilaajan ehdoilla”, Viitanen kiteyttää.

Lipsasen vastaava työnjohtaja Kari Viitanen kertoo, että koelaitoksen rakennustekniset työt saadaan valmiiksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Ennen sitä vesikatolla viimeistellään läpivientejä ja asfaltoidaan piha. Tämän jälkeen hallissa käynnistyvät laiteasennukset jatkuen loppuvuoteen saakka.