Metsä Wood toteuttaa suurinvestoinnin Punkaharjulle

”Turvallisuus on ykkösasiamme”

”Tehdasalueellamme työskentelee tällä hetkellä noin 450 henkilöä”, kertoo Eero Lampola, joka toimii projektipäällikkönä meneillään olevassa Punkaharjun Metsä Woodin Kerto LVL -tehtaan laajennushankkeessa. ”On haastavaa, että tuotanto on käynnissä samaan aikaan, kun uutta hallia rakennetaan. Meidän täytyy voida ajaa kahdella tuotantolinjallamme ilman että rakennusprojekti aiheuttaa häiriötä. Tarkkaavaisuutta vaaditaan niin rakentajilta, laitetoimittajilta kuin tuotannolta.”

”Projektissamme työturvallisuus on tärkeintä. Ehdoton tavoitteemme on nolla tapaturmaa”, painottaa Lampola. Vuonna 1995 Metsä Woodin palveluksessa aloittanut Eero Lampola tuli tehtaanjohtajaksi Punkaharjulle vuonna 2003. Parin viime vuoden ajan hän on toiminut yhtiössä suurten strategisten investointihankkeiden projektipäällikkönä ja osallistunut vastaavanlaisiin suurprojekteihin Punkaharjun lisäksi myös Lohjalla ja Äänekoskella.

”Tärkeää on, että ihmisillä on oikea asenne tehdä töitä turvallisesti”, Lampola tähdentää. Hän kertoo Metsä Woodissa olevan tiukat turvallisuussäännöt. Säännönmukaisten turvallisuuskierrosten lisäksi turvallisuushavaintoja tehdään normaalin työn ohessa.

”Jokaisella on velvollisuus ja vastuu”, Lampola teroittaa.

Mittava investointi

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1400 henkilöä. Viime vuoden liikevaihto kohosi puoleen miljardiin euroon. Tuotantolaitoksia Suomen lisäksi Metsä Woodilla on  Britanniassa sekä Virossa.

Punkaharjulla tuotetaan sekä vaneria että havupuuviiluista liimaamalla valmistettuja järeitä palkki- ja puulevytuot teita, ns. Kerto® LVL-tuotteita. 

Maanrakennustöillä tammikuun 2018 alussa käynnistyneessä Metsä Woodin Punkaharjun tehtaan laajennushankkeessa nykyiset kaksi kertopuulinjaa saavat rinnalleen kolmannen, modernin valmistuslinjan. Tehdasalueella on rakennusmassaa noin 23000 neliömetrin verran. Rakentamisen myötä uutta tilaa alueelle syntyy yhteensä noin 13000 neliömetrin verran.

Rakentamisessa pääurakoitsijana toimii Rakennusliike U. Lipsanen Oy. Hankkeen kokonaisinvestointi on suuruudeltaan noin 52 miljoonaa euroa. Uuden kertopuulinjan lisäksi hankkeeseen kuuluvat hautomossa tehtävät muutostyöt, voimalaitoksen kaasukattilainvestointi sekä sen uuden polttoainevarastokentän laajentaminen. Myös varastotiloja lisätään.

Varsinainen rakentaminen aloitettiin maanrakennustöillä.

”Kallion louhinta oli kova urakka”, Lampola kertoo.

Pituutta uuden kertopuulinjan hallilla on noin 280 metriä ja pinta-alaa 11000 neliömetriä. Ennen kuin perustuksia päästiin tekemään, kalliota piti louhia seitsemän metrin syvyydeltä. Vastaavasti talon toiseen päätyyn tarvittiin viisimetrinen korotus ja tukimuuri.

Uuden tehdashallin sokkeli on korkeudeltaan kaksimetrinen. Hallin runkona on  teräsbetonipilarit. Niiden varaan on laskettu kertopuusta valmistetut, jänneväliltään 24 metriset kattoelementit. Ulkoseinät on tehty Parokelementein. Rakennus valmistuu elokuussa 2018, jonka jälkeen alkavat laiteasennukset. Pääkoneet, johon kuuluvat sorvi, kuivauskone sekä varsinainen kertopuulinja, toimittaa Raute Oyj. Sahauslinja tulee Pinomatic Oy:ltä.

Kapasiteetti kasvaa

Ennen uuden kertopuulinjan käynnistämistä Metsä Woodin Punkaharjun tehtaan tuotantokapasiteetti on ollut 125000 kuutiometriä Kerto® LVL-tuotteita vuodessa. 

”Uusi linjamme käynnistyy vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Silloin kapasiteettimme kasvaa viisikymmentä prosenttia”, sanoo projektipäällikkö Eero Lampola ja kertoo uuden linjan tuotannon menevän lähes kokonaisuudessaan vientiin.

Positiivisia tuulia Itä-Suomeen

Metsä Woodin investointi valaa myönteisiä vaikutuksia Savonlinnan seudulle: Uusi tehdas tarjoaa suoraan 35 uutta työpaikkaa. Vaikutukset ulottuvat myös laajemmalle alueelle Itä-Suomessa. Tehtaan kapasiteetin lisäyksen arvioidaan nostavan alihankintaketjun työllisyyttä noin 40 henkilötyövuodella. Järeän tukin käytölle povataan noin 160000 kuutiometrin lisäystä vuodessa.

Savonlinnan kaupunki on ollut vahvasti myötävaikuttamassa Metsä Woodin  laajennushankkeen onnistumiseen, mm. osallistumalla kiinteistöihin sekä infrastruktuuriin liittyvissä kysymyksissä. 

”Luottamuksen arvoinen”

”Rakentaminen on edennyt aikataulujen mukaisesti”, Eero Lampola kiittää Rakennusliike U. Lipsasen toimintaa sekä joustavaa yhteistyötä.

Myös urakkamuoto saa Lampolalta kiitosta: ”Tällaisissa hankkeissa, missä tulee jonkin verran muutoksia ja lisätöitä, käytössämme oleva tavoitehintaurakka on erittäin hyvä malli.”

”Lipsasen kanssa on mennyt joustavasti. Rakennusliikkeellä on paljon tietotaitoa ja ymmärrystä siitä, kuinka kohteessamme rakentaminen pitää hoitaa. Rakennusliike on osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen.”