Kuokkalaan Suomen suurin koulu

Kuokkalan koulu

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:llä on Jyväskylän Kuokkalassa meneillään laaja uudisrakentamista ja peruskorjaamista sisältävä Kuokkalan yhtenäiskoulun rakennusurakka.

Kouluhanke sai alkunsa, kun tiedettiin oppilasmäärien kasvavan. Hankesuunnitelmaa lähdettiin työstämään vuonna 2010. Muutaman vuoden päästä suunnitelman tietoja päivitettiin juuri julkaistun uuden oppimisympäristön mukaiseksi avoimia tiloja sisältäväksi ratkaisuksi. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa syksyllä 2015. Kuokkalan yhtenäiskoulun varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2017 pääurakoitsijaksi valitun Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n johdolla.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uudisrakennus, joka liitti toisiinsa kaksi 90 metrin päässä toisistaan sijaitsevaa vanhaa koulua, Pohjanlammen sekä Kuokkalan koulun. Laajennusosa, kerrosalaltaan 4938 neliömetriä, valmistui toukokuussa 2018.

Uudisrakennuksen valmistuttua Rakennusliike Lipsanen siirtyi peruskorjaus- ja muutostöihin alueen vanhempiin koulurakennuksiin, kolmekymmentä vuotta vanhaan Pohjanlammen kouluun sekä vuonna 1994 valmistuneeseen Kuokkalan kouluun.

Maailma muuttuu

Yhtenäiskoululle vuonna 2015 laadittu hankesuunnitelma käsitti uudisrakennuksen ja Pohjanlammen koulun peruskorjauksen lisäksi Kuokkalan koulun kuvataide-, musiikki- ja puutyötilojen, nuorisotilojen sekä liikuntasalin ja auditorion muutostyöt. Jyväskylän tilapalvelussa katsottiin, että monivaiheisen hankkeen aikataulun takia oli perusteltua tarkentaa Kuokkalan kouluun toteutettavia perusparannus- ja muutostöitä. ”Kädentaidon tilat olivat mukana hankesuunnitelman ensimmäisessä versiossa, mutta pienempimuotoisina. Maailma on muuttunut tässä välissä. Koulumaailma on elänyt ison murroksen viiden vuoden aikana”, sanoo Jyväskylän Tilapalvelun rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö. ”Kuokkalan laajennusosassa on ensimmäisiä tilojamme, jotka ovat muunneltavissa opetustilanteen mukaisesti erikokoisiksi tiloiksi”, kertoo Lepistö. Muunneltavuus oli tavoitteena myös 25 vuoden iän saavuttaneen Kuokkalan vanhan koulun peruskorjauksessa. ”Muutimme kädentaidon pakettia uuden opetussuunnitelma mukaiseksi ja halusimme tehdä kaikista koulun tiloista kerralla pitkäikäisiä.” Kuokkalan koululle laadittiin oma hankesuunnitelma, jonka tavoitteena oli kehittää huonetiloja uuden opetussuunnitelman mukaisiksi avoimiksi ja monikäyttöisiksi oppimisympäristöiksi. ”Kiinteistöt tulisi suunnitella niin, että ne kestäisivät elinkaarensa aikana pienen toimintamallimuutoksen. Nyt tehdään kerralla valmis kokonaisuus, jonka elinkaari ulottuu 25-30 vuoden päähän”, Tuija Lepistö sanoo.

Mittavat muutostyöt

Kuokkalan vanhan koulun peruskorjauksesta ja muutostöistä pidettiin uusi urakkakilpailu, jonka Rakennusliike U. Lipsanen Oy voitti. Kädentaidon tilojen muutostöiden kustannusarvioksi muodostui noin kolme miljoonaa euroa, talotekniikka mukaan lukien. Jyväskylän Tilapalvelun projektipäällikkö Mauno Rein on tyytyväinen ratkaisuun, jossa teknisen- ja tekstiilitöiden, maantiedon, biologian sekä fysiikan ja kemian opiskelutilat yhdistyvät uuden opetussuunnitelman mukaiseksi kädentaitojen keskittymäalueeksi. ”Se tekee koulutoiminnasta toimivan kokonaisuuden”, Mauno Rein toteaa. Muutostyöalueella uusiutuu lähes kaikki rakennus- ja talotekniikan runkorakenteita lukuun ottamatta. Koululle tehdään uudet salaojat. Sadevesiviemäröintiä sekä sokkeleita korjataan. Kolme vanhaa ilmanvaihtokonetta vaihdetaan uusiin ja osa ilmanvaihtokanavista uusitaan. Myös sähköjärjestelmät nykyaikaistetaan. Sisäänkäyntien ja aulojen viihtyisyyttä kohennetaan. Luokkatiloja yhdistetään suuremmiksi oppimisympäristöiksi ja avataan aulatiloihin päin. Remontin myötä koulun keittiö pienenee jakelukeittiöksi ja osa nykyisestä muuttuu oppimaisematilaksi.

”Hyvin on mennyt”

Jyväskylän Tilapalvelun projektipäällikkö Mauno Rein seuraa tiiviisti Kuokkalan yhteiskoulun rakentamista: ”Aika paljon olen mukana urakoitsijapalavereissa, joissa käydään teknisiä- ja työmaa-asioita läpi. Aina rakentamisessa tulee eteen yhtä sun toista. Varsinkin vanhan rakennuksen reunaehdot tulevat vastaan päivittäin. Tekijäporukalla on selkeä ja hyvä henki, jolla asiat pyritään ratkomaan. Lipsasen työmaalla asiat tuntuvat rullaavan.”

”Kaikki on mennyt hyvin”, kiittelee projektipäällikkö Rein rakentajien toimintaa.

”Työ on edennyt aikataulullisesti ja laadullisesti meidän näkökulmasta ihan mallikkaasti. Lopputulos on suunnitelmien mukainen.”

Valmistumisensa jälkeen koulussa opiskelee 1300–1600 nuorta. Näin Kuokkalan yhtenäiskoulu olisi lajissaan Suomen suurin. Kuokkalan yhtenäiskoulu valmistuu toukokuun 2019 loppuun mennessä. Kesän aikaan on edessä vielä piha-alueen rakentaminen. Opiskelu käynnistyy uudistuneissa tiloissa syyslukukaudella 2019.