Gradia rakentaa uuden opetushallin Jämsään

Gradia   järjestää   ammatillista   koulutusta   Jyväskylässä  ja  Jämsässä.  Ammattioppilai-tosten  lisäksi  sillä  on  Jyväskylässä  kolme  lukiota.  Koulutuskuntayhtymässä  työsken-telee  noin  1100  henkilöä.  Opiskelijoita  on  lähes 25 000.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:llä on meneillään rakennushanke Gradian Myllymäen kampuksella Jämsässä. Metsä- oppilaitoksentien pihapiiriin valmistuu 2009 neliömetrin suuruinen, tilavuudeltaan 15235 kuutiometrin kokoinen opetushalli. Hankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa.

Uuteen halliin tulevat sijoittumaan autoalan, logistiikan ja metsäkonetekniikan koulutusalat. Rakennukseen tulee 8 huoltopistettä henkilöautoille ja läpiajettavat hallit sekä rekkojen että metsäkoneiden huoltoon. Uusi halli mahdollistaa toimijoiden laajan yhteistyön mm. tekniikan alojen pedagogisten menetelmien, työkalujen ja välineiden yhteiskäytön. Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen toteaa, että uusien tilojen kautta työelä- mä ja tutkimus voidaan kytkeä opetuksen arkeen. Hän uskoo alojen rajapinnoille syntyvän myös uusia innovaatioita.

”Kokonaisuutena rakennus tukee tiimiorganisaatiomme edelleen kehittymistä. Pyrkimyksenä on yhdistää teknologinen kehitys  pedagogiseen kehittä- mistyöhön,” Järvinen luonnehtii.

Viereisiin rakennuksiin saneerataan opetustiloja pienkonekorjaukselle ja logistiikalle terminaalitilaa sekä opiskelijoille että henkilöstölle sosiaali- ja huoltotiloja.

Terve Talo -periaatteet Gradialla käytössä jo vuosien ajan

Kaikkien Gradian omistamien kiinteistöjen yhteenlaskettu huoneistoala on noin 142 000 neliömetriä. Rakennusten tekninen nykyarvo yltää 192 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 kiinteistöinvestoinneiksi on budjetoitu reilu 11 miljoonaa euroa.

Gradia pitää huolta kiinteistöistään.

”Olemme jo useiden vuosien ajan rakentaneet Terve Talo -periaatteiden mukaisesti. Myös Jämsän rakennushankkeessa etenemme tarkasti kriteereitä noudattaen. Tätä varten meillä on palkattuna konsultti. Rakennamme sääsuojan alla ja teemme viikkotarkastuksia”, sanoo Gradian kiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo korostaen rakentamisen laadun merkitystä kiinteistöjen elinkaaren tekijänä. Hän mainitsee, että toiminta Terve Talo-periaatteiden mukaan on yksi kilpailutuksen pisteytyskriteereistä.

”Tilaaja on avainasemassa päättäessään rakentamisen periaatteistaan. Lipsasella ovat asiat hyvin, mutta toivoisi urakoitsijoiden laajalla rintamalla sisäistävän hyvän tavan toimia – ihan kunnia-asiana niin, että voisimme olla ylpeitä siitä, mitä me tällä alalla teemme. Samalla jokainen työntekijä voisi olla ylpeä ammattitaidostaan ja osaamisestaan”, Kaarnamo tähdentää.

Myös kiinteistöjen ylläpito hoidetaan esimerkillisesti Gradia-kiinteistöjen omien ammatti-ihmisten, kiinteistönhoidon ja puhtauspalveluiden ammattilaisten sekä virastomestareiden toimesta. Heitä on talossa neljäkymmentäkuusi. Lisäksi Gradia-kiinteistöillä on toimistossa neljä alan ammattilaista.

Mallintamisen edelläkävijä

”Hyödyntämisessä”, vakuuttaa Gradia-kiinteistöjen Riikka Kaarnamo, joka on mukana myös mm. tietomallinnuksen standardoimistyötä tekevän BuildingSMART Finlandin johtoryhmässä.

”Olemme jo vuodesta 2007 alkaen tehneet tietomalleja rakennuskohteistamme. Viitaniemen koulurakennukset olivat ensimmäisiä tietomallikohteitamme. Kun kilpailutimme rakennusurakkaa, yhtenä kriteerinä oli se, että työmailla tulisi olla osaamista tietomalleista. Rakennusliike Lipsanen oli aktiivinen asiassa ja sai Viitaniemen  oppilaitosten rakennushankkeet tehdäkseen.”

”Meillä on periaate, että rakennetaan niin kuin on suunniteltu”, Kaarnamo painottaa. Hän kertoo, että Gradialla on puitesopimuskumppaneiden kanssa tehty ylläpitosopimukset tietomallien ylläpidosta. ”Hyödynnämme malleja jo nyt vuosikorjaustöissä, jotka suunnitellaan tietomalliin ja urakoitsija toteuttaa työn vasta tämän jälkeen. Tämä on ainoa keino pitää tietomallit jatkuvasti ajantasaisina”, paljastaa Riikka Kaarnamo ja uskoo tietomalleista tulevan lähitulevaisuudessa entistä tärkeämpi työkalu kiinteistönhuollolliseen toimintaan.

Kiinteistön elinkaarella merkitystä

”Kun Jämsän opetushallin rakennushanke tuli ajankohtaiseksi, pohdittiin, että peruskorjataanko kampuksella sijaitsevaa rakennusta vai lähdemmekö
rakentamaan uudisrakennusta”, kertoo Gradian kiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo.

”Teimme ensin tilatarveselvityksen. Käyttäjät osallistuivat vahvasti sen laatimiseen. Tilatarveselvitykseen kirjattiin tiedot tulevista oppilasmääristä ja ryhmien koosta sekä suunnitelmat siitä, millaista opetusta ja toimintaa hallissa tullaan järjestämään ja millaisille ajoneuvoille ja metsäkoneille tilaa tarvitaan”, luettelee Kaarnamo.

”Peruskorjaamisen rinnalle otimme vaihtoehdoksi uudisrakentamisen.
Todettiin, että kummankin vaihtoehdon rakennuskustannukset olivat lähes
samalla tasolla, mutta uudisrakennuksessa pääsisimme tehokkaampiin neliöihin.”

”Päädyimme uudisrakennusvaihtoehtoon, mikä oli rakennuksen elinkaaren
kannalta järkevin ratkaisu”, toteaa kiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo. Rakennusliike U. Lipsanen Oy aloitti Jämsässä Gradian Myllymäen kampuksen autoalan, logistiikan ja metsäkonetekniikan hallin rakentamisen lokakuussa 2018. Työt käynnistyivät puiden kaadolla, pintamaiden poistamisella ja perustusten teolla.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n vastaava työnjohtaja Jarmo Sainio sanoo
tontin olevan ihanteellinen rakentamiselle: ”Tasaista kuivaa mäntykangasta, maaperä hienoa soraa, ei yhtään isompaa kiveä.”

”Rakennus on betonirakenteinen, pitäen sisällään pilareita ja palkkeja. Seinät tulee sw-elementeistä. Hallin väli- ja yläpohjat ovat ontelolaatoista”, Sainio kuvailee rakennusta.

”Sopimuksen mukainen urakka-alueemme raja ylettyi toimivien koulurakennusten seiniin asti. Ajokortittomat opiskelijat harjoittelivat metsäkoneilla ja tukkirekoilla urakka-alueella”, kertoo Jarmo Sainio. ”Laadimme uuden aluesuunnitelman ja teimme Gradian toimeksiannosta heille kokonaan uuden, pysyvän tien, jotta rakennustyömaa voitiin kiertää.”

Paikallista osaamista

Lipsanen käyttää Jämsän kohteessa myös paikallisia ammattilaisia. Perustusten teko ja elementtiasennukset hoituivat jämsäläisen Mestaritiimi Oy:n toimesta.

”Mittanainenkin löytyi kilometrin päästä”, Sainio lausuu.

Jarmo Sainio kertoo rakennustöiden edenneen aikataulun puitteissa valmistuen marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä 2019.