Digitaalisuuden hyödyntäminen

Digitaalisuuden hyödyntäminen

Rakentamisen osuus kansantaloudessa on erittäin merkittävä. Näin myös sen tuotavuuden ja laadun kehityksen merkitys koko kansantalouden kehitykseen on merkittävä. Kun vertaamme rakentamisen tuottavuuden ja laadun kehitystä muuhun teollisuuteen, on valitettavaa todeta, että viime vuosikymmeninä olemme jääneet jälkeen yleisestä teollisuuden kehityksestä. Selityksenä muiden alojen kehitykseen vertaaviin heikkoihin vertailulukuihin on rakennusten monimutkaistuminen ja varustelutason nousu. Selitys ontuu, sillä kaikkien alojen tuotteet ovat monimutkaistuneet, tulleet entistä automatisoiduimmiksi, älykkäämmiksi, turvallisimmiksi ja laadukkaimmiksi ja silti tuotannon teho on moninkertaistunut.

Digitaalisuus tuo aivan uusia mahdollisuuksia rakentamiseen. Tietomallintamisen, virtualisoinnin, visualisoinnin, simuloinnin ja tekoälyn myötä asiakastarpeiden kartoittaminen ja suunnitelmien yhteinen ymmärtäminen lisääntyvät valtavasti. Rakennusprojektit tehostuvat, kun suunnittelu joukkoistetaan niin, että kaikki osapuolet työskentelevät jatkuvasti samassa mallissa, mikä mahdollistaa suunnittelun tason nostamisen ja rakennusaikaisen muutostarpeen jäämisen vähäiseksi. Digitaalisuus tuo aivan uusia mahdollisuuksia parantaa mahdollisuuksia saada erittäin monenlaista seurantatietoa rakennuksista ja niiden käyttäytymisestä. Mikä taas antaa mahdollisuuden huoltaa ja ohjata rakennuksia entistä tarkemmin ja ennakoidummin.

Rakentajien pitää huolehtia omalta osaltaan siitä, että digitaalisuus ei jää hienoiksi visualisointi- ja virtualisointipeleiksi, joilla on enemmän viihteellistä ja ”nice to have” arvoja, kuin rakentamista hyödyntäviä tekijöitä. Digitaalisuus pitää saada palvelemaan myös rakentamisen tehon nostoa. Se luo todella hienot mahdollisuudet rakennusprosessien tehostamiseen ja uudistamiseen. Tehokas mallin käyttö ja sen luomat mahdollisuudet antavat aivan uusia välineitä rakennus- ja tuotantoprosessien kokonaisuuksien hallintaan ja integrointiin. Mutta kuten aina, muutos vaatii työtä, periksiantamattomuutta ja vanhasta pois oppimista, ettei aina valuta perinteisiin, vuosisataisiin tapoihin.

Rakennustoiminnan kehittämisellä pystymme vahvistamaan rakentamisen tärkeää osuutta kansantaloudessa ja voimme kehittää uusia, vientikelpoisia tuotteita ja palvelumalleja, jotka palvelevat entistä paremmin asiakkaitamme.

Matti Lipsanen

Matti Lipsanen
Rakennusneuvos