8/12 Lipsanen 70v

8/12

2000-luvulla Rakennusliike Lipsanen juhli jo 50-vuotista taivaltaan. Tilaisuudessa jaettiin ansiomerkkejä ja muisteltiin menneitä aikoja. Mm. kansanedustaja Raimo Mähönen muisteli lämmöllä työvuosiaan Rakennusliike U. Lipsasen palveluksessa ja palautti puheessaan mieleen mittavat VR:n konepajan rakennustyöt. Noina aikoina rakennusteollisuudessa ei juurikaan tunnettu valmistuotteita. Myös kaikki raudoitustyöt rakentuivat paikan päällä, ilman konevoimaa. Saattoipa käsin taivutettavien terästen joukossa olla 38 millimetrin paksuisia ja 18 metriä pitkiä rautatankoja. Silloin, kun työmailla ei vielä tunnettu pakkasrajaa, raudoitustöitä suoritettiin jopa 30 asteen pakkasessa.

Näin Rakennusliike u. Lipsanen Oy:n toimitusjohtaja Matti Lipsanen pohdiskeli rakennusteollisuuden näkymiä vuonna 2001. ”Rakennustuotantomme kasvu on jatkunut jo 5 vuotta. Rakentaminen on muun toiminnan tavoin keskittynyt kasvukeskuksiin, joissa kapasiteetin käyttöaste ja hintataso on muuta korkeammalla tasolla. Henkilöstömme on joutunut olosuhteiden muuttumisen vuoksi sopeutumaan työmatkojen pidentymiseen. Parin viimeisen vuoden aikana myös Itä-Suomen rakentamisessa on havaittavissa elpymisen merkkejä. Se on merkinnyt Rakennusliike U. Lipsaselle työtilaisuuksia perinteisellä markkina-alueella. Hyvänä esimerkkinä markkinoiden kehittymisessä on Varkauden Taitotalo I-projekti, joka on yksi yrityksen historian suurimpia.

Rakennustyövoiman tarve lisääntyy rakentamisen kasvun myötä jopa 5000 hengellä. Lisäksi kasvu luo rakentamista palveleville toimialueille saman verran uusia työpaikkoja. Työvoiman riittävyydestä saattaa tulla jo lähivuosina ongelma, kun ottaa huomioon alalla vallitsevan ikärakenteen. Teollisuusliitot ovat jo alkaneet kampanjoimaan työvoiman saatavuuden puolesta. Rakennusala joutuu kilpailemaan nuorten kiinnostuksesta joidenkin trendikkäämpien alojen kanssa. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön turvaamiseksi on alan koulutus pystyttävä pitämään kehityksessä mukana riittävän vetovoimaisena. Rakennusliike U. Lipsanen Oy on määrätietoisesti mukana koulutuksen kehittämisessä ja nuorten rekrytoinnissa. Yrityksen tulevaisuuden varmistaminen on ensisijaisesti kiinni siitä, että sillä on osaava ja motivoitunut henkilöstö.”

ABC-liikennemyymälät olivat 2000-luvun merkittäviä rakennuskohteita, joiden rakentamisessa Rakennusliike U. Lipsanen oli vahvasti mukana. Liikenneaseman urakointi vaati rakentajaltaan paljon enemmän kuin perinteinen rakentaminen. Talotekniikan osaamisen lisäksi rakentajan oli hallittava laajoja kokonaisuuksia, sillä liikennemyymälät tehdään kokonaisurakkana. Urakoitsija hoitaa myös myymälän liiketoimintaan liittyvien hankintojen koordinoinnin. LVIS-tekniikan lisäksi ravintola- ja keittiölaitteet aputiloineen, myymälän kylmäkoneistot, pullonpalautusjärjestelmä sekä kassat, toimistotekniikka ja kalusteet kuuluvat tilaajan hankintoihin samoin kuin polttoainemyyntiin liittyvät asiat mittarikenttineen.

Rakennusliike U. Lipsanen lähti vuonna 2003 mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuslaitoksen YTI:n koordinoimaan EU:n tavoite 1-ohjelman hankkeeseen; Rakennusjätehuollon tehostaminen Etelä-Savon alueella. Hankkeella pyrittiin siihen, että rakennusjätehuolto toimisi kaikilla työmailla yhtä hyvin kuin nyt parhailla. Tavoitteena oli myös, että laskelmien perusteella Rakennusliike U. Lipsanen voisi tulevaisuudessa arvioida rakennuttamiensa kohteiden ja tekemiensä materiaalien ekotehokkuutta tekemällä itsenäisesti vastaavia laskelmia. Rakennusliike U. Lipsanen pisti myös muilla toimenpiteillä ympäristöasioita järjestykseen 2000-luvun alkupuolella. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskellut Satu Lipsanen valmisteli rakennusliikkeelle ympäristöjärjestelmää Mikkelin ympäristötekniikan instituutin projektipäällikkö Sami Hirvosen kanssa. järjestelmässä erityistä huomiota on kiinnitetty jätemäärien vähentämiseen sekä kierrätyksen lisäämiseen. Vuoden 2001 loppuun mennessä valmistunut Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n ympäristöjärjestelmä noudatti ISO 14001-standardia.

Vuonna 2003 valmistunut Hirvensalmen S-Market oli pilottikohde, jossa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Rakennusliike U. Lipsasen ja Osuuskauppa Suur-Savon yhteistä innovaatiota, jossa vahvan rautakehikon sisälle koottiin kaikki myymälän tarvitsema tekniikka. Perinteisessä rakentamisessa rakennuskohteen tekniset tilat täyttyivät helposti eri alojen ammattimiehistä. Tilanahtauden lisäksi ongelmia saattaa syntyä aikataulujen, pitkien matkojen ja huonojen säiden takia. Nyt käyttöön otetun menetelmän avulla alihankkijat pääsevät työskentelemään ihanteellisissa olosuhteissa omien aikataulujensa puitteissa. Rakennusliike U. Lipsasen ja Osuuskauppa Suur-Savon vuosia kestäneen yhteistyön tuloksena syntyi uusi innovatiivinen ratkaisu kauppaliikkeitä varten: siirrettävä konehuone. Toinen tehokkaaseen myymälärakentamiseen tähtäävä toiminta on rakentamisen 3D-mallinnus. Siinä myymälärakennuksen kolmiulotteiset rakennuspiirustukset, rakentamisen työvaiheet ja aikataulut viedään tietotekniikan keinoin virtuaaliympäristöön.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy panosti 2000-luvun alkupuolella tuotemallien käyttöön Tekesin rahoittamassa kehitysprojektissaan ”Collaborative approach for building information management. Projektin tavoitteena on hallita asiakkaan kanssa rakennusprojektia suunnittelusta toteutukseen yhden yhteiskäyttöisen 3D-mallin avulla. Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n Antti Lipsanen kertoi 3D-mallin hyödyistä seuraavasti: ”Suunnittelussa ja myöhemmin toteutuksessa syntynyt tieto on kaikkien osapuolten saatavilla reaaliaikaisesti, jolloin hankkeenaikainen yhteydenpito ja kommunikointi parantuu. Virheiden määrä pienenee perinteiseen suunnitteluun verrattuna.” Ja niin 3D-mallinnos tuli jäädäkseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä oli edelläkävijöitä 3D-suunnittelun soveltamisessa. He toteuttivat suuria hankkeita, joissa Rakennusliike U. Lipsanen oli mukana. Rakentamisessa kuntayhtymä pyrki siihen, että talotekniikkajärjestelmät ja kevyet väliseinät ovat helposti muunneltavissa sitä mukaa, kuin niiden käyttö elää. Pienin järjestelyin ja elementtiseiniä siirtämällä tila voidaan jakaa uudelleen joustavasti. Rakennusliike U. Lipsanen on Jyväskylän hankkeen kautta mukana Tekesin organisoimassa ProDigi -BIM-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa ja kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimintatapoja. Tarkoituksena on löytää uusia tietotekniikan ratkaisuja sekä uusia tapoja jo käytössä olevan tietotekniikan sovelluksissa.

2000-luvulla tapahtui myös suuri yrityskauppa, josta kerrommekin ensi kerralla.

Lähde: Hyyrinen, Hannu 2011: Tilaa Tulevalle

#rakennusliikelipsanen #rakenneonvoima #rakentaminen
#rakennusala #julkinenrakentaminen #kotimainen #työmaa
#juhlavuosi #historiikki #lipsanen70v