10/12 Lipsanen 70v

10/12

Antti Lipsanen nousi Rakennusliike U. Lipsanen johtoon vuoden 2009 alusta. Hän valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 2000. Tullessaan tuolloin yrityksen palvelukseen hän toi ajan hengen mukaisesti tietotekniikan käytön työmailla arkipäivän rutiiniksi. Toki tietokoneita oli yrityksen työmailla ollut käytössä jo useita vuosia. Rakennuspiirustusten tarkastelu työmaiden näyttöpäätteillä ja rakennussuunnittelussa jo tovin käytössä olleen 3D-suunnittelun mukaan tulo rutiineina antavat valtavan suuria mahdollisuuksia rakentamisessa.

Sekä isä, Matti Lipsanen, että poika, Antti Lipsanen kertovat muutoksen tapahtuneen yllättävän helposti. Vetovastuun siirryttyä Antille, hän kertoo toimivansa samoilla, hyväksi koetuilla linjoilla kuin isoisänsä ja isänsä. Hän ilmaisee suuren kunnioituksensa rakennusliikkeen perustajan Uuno Lipsasen uraa uurtavaan ja menestykselliseen työhön ja isänsä Matti Lipsasen kehittämistoimiin ja valittuihin toimintalinjoihin.

Ensimmäisinä vuosinaan yrityksen keulakuvana, hän kertoo ajatuksistaan seuraavasti: ”Uunon aikana yritys toimi pääsääntöisesti Pieksämäen, Suonenjoen ja Varkauden talousalueilla ja Matti huolehti toiminnan kehittämisestä seuraamalla tarkoin alalla tapahtuvia muutoksia ja keskittymällä siihen, missä yrityksen paras osaaminen ilmeni, eli julkiseen rakentamiseen. Lähialueiden rakentaminen kiinnostaa edelleen, mutta Matin aikana tehdyt linjaukset ja strategiset valinnat ovat laajentaneet reviiriä merkittävästi.”

Toimitusympäristön jatkuvat muutokset, aivan lähitulevaisuudessa tapahtuva henkilökunnan ikääntyminen ja eläköityminen sekä rakennus rakennussuunnittelulle asetetut uudet tasovaatimukset tuovat lisähaastetta yritykselle, mutta niihin on Antti Lipsasen mukaan yrityksessä jo ryhdytty valmistautumaan.

Työn laatu, aikatauluissa pysyminen ja ammattitaitoinen työntekijäjoukko ovat koko yrityksen toiminnan aikana olleet keskeiset menestymisen edellytykset. Niiden ylläpitämiseen yritys kaikilla kehittämistoimillaan edelleen pyrkii. Perinteitä unohtamatta otetaan tulevaisuus vastaan kehittämällä ajan vaatimia järjestelmiä ja toimenpiteitä.

Toimitusjohtaja-aikani on ollut varsin mielenkiintoista ja haastavaa aikaa. Yrityksen vetovastuun siirtymisen lisäksi Suomen ja koko maailman taloudellinen tilanne on ollut myllerryksessä, haasteita on tullut näin ollen monelta eri suunnalta. Urakkakilpailu on ollut välillä todella kovaa ja alueelliset vaihtelut isoja, uusien hankkeiden saaminen on tuntunut välillä todella vaikealta. Meille toiminta-alueen laajuus ja yrityksemme koko on kuitenkin antanut elinmahdollisuuksia. Olemme tarkasti valikoineet ne hankkeet, jotka tarjouslaskentaan otamme ja keskittyneet sitten niihin tarkasti. Pystymme tarjoamaan erityyppisiä ja sisältöisiä töitä ympäri Suomen sekä kilpailemaan isoja valtakunnallisia urakoitsijoita vastaan. Tähän tulemme myös tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota.”

Ensi kerralla hypätään 2010-luvulle, jolloin kolmas Matin lapsista, Pekka Lipsanen, tulee mukaan perheyrityksen toimintaan. Pysy siis kuulolla!

Lähde: Hyyrinen, Hannu 2011: Tilaa Tulevalle
#rakennusliikelipsanen #rakenneonvoima #rakentaminen
#rakennusala #julkinenrakentaminen #kotimainen #työmaa
#juhlavuosi #historiikki #lipsanen70v