Jarno Honkanen

Jarno Honkanen

Työnjohto
040 3000 514
jarno.honkanen@lipsanen.com